ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » שאלות ותשובות » שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

 • הגעתי לעבודה בזמן ואולם בהמשך יום העבודה חשתי ברע ונאלצתי ללכת הביתה. נאמר לי על ידי האחראים עלי כי אחויב בשעות שהחסרתי באותו יום. האמנם?

  בהחלט לא. על פי הסכם העבודה בבנק, עובד שחלה במהלך העבודה ונאלץ לעזבה, ייחשב לו היום הזה כיום עבודה מלא ולא ינוכו לו שעות נוכחות וימי מחלה.
 • בגלל בדיקה רפואית שהייתה לי בבוקר איחרתי לעבודה. מנהלי הודיע לי כי ינכו לי את הזמן שהחסרתי בבוקר משכרי. האם נכון?

  תלוי. ההוראה לעובדים ולעובדות היא ליזום בדיקות רפואיות או תורים רפואיים רק לאחר שעות העבודה. ואולם ישנן בדיקות או זימונים שאינם נעשים אלא בזמן העבודה והעובד/ת נאלץ/ת להחסיר זמן עבודה.
  במקרה כזה על העובד/ת להצטייד באישור מהמרפאה או מרפאת החוץ למועד ולזמן הבדיקות או ההתייעצות הרפואית שהיו. מהעובד או מהעובדת ינוכה החלק היחסי של היום החסר מתוך מאגר ימי המחלה.

 • איחרתי להגיע לעבודה כי היה לי סידור דחוף בעירייה. ביקשתי להחזיר את הזמן שחסר בעבודה מאוחרת יותר בצהריים. מנהלי מסר לי כי חל איסור על קיזוז שעות במקרה כזה. האמנם?

  ככלל, אין ליזום סידורים פרטיים על חשבון זמן העבודה. ואולם במקרה שהעובד נאלץ להחסיר זמן עבודה בגלל סידורים שאינם ניתנים להיעשות לאחר שעות העבודה - על העובד חלה חובה להחזיר את הזמן החסר. אין הוראה גורפת ש”אסור לקזז איחורים”. ניתן להחזיר את החסר בשני אופנים:
  א. בתאום עם מנהל הסניף/יחידה.
  ב. במידה ומנהל הסניף/יחידה אינו מאפשר העבודה הנוספת יקוזז הזמן החסר באופן יחסי ממאגר ימי החופשה.
 • איחרתי לעבודה ברבע שעה. למחרת סיימתי כחצי שעה לאחר שעת סיום העבודה. הנחתי כי האיחור יתקזז עם עודף הזמן אך נאמר לי כי הקיזוז יחול רק אם העודף באותו יום החיסור. האמנם?

  בפירוש לא. שעון הנוכחות בודק את החוסרים והעודפים במהלך חודש עבודה שלם ודואג לקיזוז ביניהם.
 • אני עובד פיצול אחד בשבוע וביום הפיצול סיימתי לעבוד בשבע ורבע בערב. האם תנוכה לי רבע שעת עבודה?

  על פי הסכמי העבודה בבנק, שבוע העבודה הוא בן 39 שעות. רצוף לחוזר זה לוח שעות עבודה לסניפים ולמחלקות. שעון הנוכחות יזהה חוסר של זמן עבודה. במידה והשעון יזהה באותו חודש שעות נוספות הוא יקזז בין החוסר לעודף.
  ואולם אם אחרי הקיזוז עדיין יסתבר כי עבדת פחות מ39 שעות שבועיות רשאי המעביד לנכות את זמן העבודה החסר מהשכר. יום העבודה יחשב והאחראי על הפעלת השעון יצטרך כנראה להקיש בשעון מועד יציאה בדיעבד. ואולם אם עבדת שעות נוספות באותו יום לא תוכל להוכיח זאת אם לא תעביר כרטיס.הוראה
 • פנינו למשרדי הועד בעקבות אי בהירויות שהיו לנו עם השעון החדש. טיפלתם בבעיה יפה אך המנהל בא עלינו כעת בתלונה- למה פניתם לועד.

  זה ודאי לא קשור לנושא השעון אבל זה חשוב הרבה הרבה יותר- הפניה לועד היא לגיטימית וזכות אלמנטרית של כל עובדת ועובד.  לעיתים מסתבר שאין בעיה עם שעון או כרטיס אלא דווקא עם אחראי מהסוד שתיארת המגלה ”אי שביעות רצון” מפניה לועד. בקרה זה, הנושא יטופל על ידינו.
 • אצלנו בסניף העבודה ברוב המחלקות מתמשכת מעבר לזמן הסיום הרשמי של העבודה. המנהל רמז לנון ש- אם למישהו ”נשארת” עבודה, שיעביר קודם כרטיס נוכחות בשעון ואז שיישאר להשלים את העבודה. מה עושים?

  ההוראה או הרמז להעביר כרטיס נוכחות על סיום עבודה ולהישאר בסניף היא הצורה הבוטה ביותר של הפרת הסכם שאפשרית. אסור בשום פנים ואופן להעביר כרטיס נוכחות ולהישאר בסניף. מלבד היות ההוראה או ”הרמיזה” הזו לא חוקית בעליל היא גם חושפת את העובד למקרה שחס וחלילה תקרה לו תאונה לאי-כיסוי מבחינת ביטוח לאומי. מקומות בהן ניתנה או נירמזה הוראה כזו העובדים/עובדות מתבקשים להתקשר בדחיפות למשרדי הועד ולדווח לנו על כך.

 • שעות העבודה שלנו מסתיימת בזמן וכך גם מראה שעון הנוכחות. ואולם השבוע הודיע לנו מנהל הסניף על אסיפה אחרי שעות העבודה ושבגינה לא ישולמו שעות נוספות. זה תקין!

  מנהל סניף ראשי בהחלט לקיים כמות סבירה של אסיפות אחרי סיום העבודה. ואולם- ישיבה עם מנהל הסניף משמעותה במקרה זה- שעות נוספות לכל צוות המשתתפים באסיפה. אין להעביר כרטיס נוכחות לפני האסיפה אלא רק אחריה.
 • אני עובדת פחות שעה בצהרים (שעת הנקה). מה יקרה עם שעות עבודה נוספות שאני עובדת מעבר לשעת הסיום המיוחדת שלי?

  עובדות הזכאיות לשעת הנקה בסוף יום העבודה אך נאלצות לעבוד שעות נוספות מעבר לשעת הסיום המיוחדת שלה זכאית בגין כך לתשלום שעות נוספות.
 • באחד מימי השבוע בני חלה. הצלחתי להשיג בייביסיטר והגעתי לעבודה ב-11. כיצד עלי לדווח נוכחות באותו יום כדי שלא אפסיד שעות? יש לציין כי באותו בוקר ביקרתי אצל רופא הילדים ואני יכולה לקבל פתק מחלת ילד.

  די במזכר פנימי שלך על מחלת הילד שגרמה למחסור בשעות, גם ללא אישור מרופא הילדים. הסניף צריך לדווח על השעות החסרות על חשבון ”מחלת בן משפחה” שלך.
 • סידור העבודה הקבוע שלי הוא של יום פיצול אחד בשבוע (יום שני) והיום החופשי- יום שישי. המנהל שלי אמר לי שאני צריך לעבוד גם בימי רביעי אחר הצהריים באופן קבוע אבל אקבל על זה שעות נוספות. זה בסדר?

  זה ממש לא בסדר. אם המנהל רוצה, מטעמי צרכי הסניף שתעבוד שני פיצולים צריך לשנות את הגדרת שעות העבודה שלך במחלקת משאבי אנוש. אז גם תעבוד פחות שעות כל יום בצהריים, רק עד 14:45 . בינתיים, על כל הפיצולים שעבדת לפי ”בקשת” המנהל עד כה מגיע לך גם תוספת פיצול וגם שעות נוספות.
 • בסניף שלנו יש עומס עבודה ואף פעם לא מסיימים בזמן, בעיקר בצהריים. המנהלת שלנו אמרה שיש בעיה של ריבוי שעות נוספות. היא ביקשה שנעביר כרטיס נוכחות בצהריים בזמן סיום העבודה ואז נשלים החומר לסגירה.

  זו כבר ממש עבירה. אסור באיסור מוחלט לבצע העברת כרטיס נוכחות במכוון לפני סיום העבודה. המשמעות של הוראה כזו- נסיון לא חוקי למנוע תשלום בגין שעות נוספות. מעבר לכך, עובד המעביר כרטיס שעון נוכחות כאילו סיים עבודתו אבל ממשיך אותה בפועל- חושף עצמו לאי כיסוי אם חס וחלילה תקרה לו תאונת עבודה. יש לדווח מיידית למשרדי הועד על כל הוראה כזו.
 • מנהל הסניף שלנו הורה הוראה כללית לא לעבוד שעות נוספות ואף ניסח מכתב ובו ”הודאה” של כל אחד מאיתנו כי אנו מודעים לאיסור וכי אם נעבוד שעות נוספות נענש משמעתית. הוא דורש שנחתום על מכתב זה. מותר לו?  

  אסור וגם אסור לאף עובד לחתום על איזשהו מסמך בלי להתייעץ קודם לכן עם ארגון העובדים. במקרה זה – אותו ”מסמך” שמנהל הסניף פברק הוא בניגוד מוחלט להסכמי העבודה בבנק לפיהם הדרך היחידה למנוע עבודה של שעות נוספות היא הוראה של הממונה, בזמן אמת, לעובד, לקום ולעזוב כל עבודה וללכת הביתה. אם לא ניתנה הוראה כזו (לא למפרע ולא בדיעבד אלא בזמן אמת- זמן סיום העבודה הרשמי של העובד) אין משמעות למכתב. לעובד תשולם תמורת השעות הנוספות וכל ניסיון למחוק, לטשטש  או לנסות לכפות על העובד להמירן לימי חופשה בתמורה- אסורה.
 • האם בהסכם החדש יש תוספות שכר?

  בהסכם השכר יש מענק חד פעמי וכן פתיחת קרן מיוחדת לחינוך לכיסוי שכר לימוד לעובדים.
  כל תוספות השכר שלנו נובעות מההצמדה לבנק לאומי, כולל כל תוספות השכר הסלקטיביות והאוטומטיות ותוספות הותק המשולמות בכל ינואר.

 • האם הועד מסבסד טיולים ונופשונים?

  כן. במסגרת הסכם ההצמדה לבל”ל עומד לרשות הועד תקציב לקיום אירוע שנתי. מתוך תקציב זה שאינו אישי ואינו מצטבר , רוכש הארגון שי לילדי העובדים לפורים, שי לכלל העובדים ליום המשפחה וכן סבסוד של הטיולים והנופשונים המרכזיים של הועד בכל שנה.
  סכום זה כאמור אינו נצבר. רמת הסבסוד נקבעת על פי היתרות הקיימות בכל שנה מחדש.
 • איך אני משלם על הנסיעה לחו”ל במסגרת הועד? צמוד למה?

  בכל הטיולים והנופשונים שאנו מארגנים אנו חותמים על הסכם עם משרד הנסיעות על שמירת שער. לפיכך המחיר נקבע בש”ח והוא לא ישתנה עד למועד הטיול.
 • לזכותי יתרת נופש משנים קודמות שלא ניצלתי. איך אודע השנה כשאצא לחופש שתדעו לנצל את היתרות הקודמות?

  החיוב בגין הטיול או הנופשון יבוצע דרך השכר. במקביל תזוכה על כל יתרות הנופש עד סכום העלות שחוייבת – הנמוך מבינהם.
 • על פי הסכמי העבודה בבנק אין לצבור ימי חופשה נכון ל 31 בדצמבר מעבר למכסה שנתית עודפת. על פי אותם ההסכמים אם יהיה עודף כזה, הבנק רשאי למחוק את ימי החופשה העודפים. המועד הראשון שבו הבנק יהיה רשאי למחוק ימי חופשה עודפים יהיה ב 31.12.2012, במידה ויהיה לעובד חריגה מעבר למכסה שנתית עודפת באותו תאריך.
ראשי » שאלות ותשובות » שאלות ותשובות
img